Horbach Taxaties & Makelaardij Onroerend Goed ( Heerlen - Limburg )

wonen-in-limburg-natuur-woonboerderij.png

Onroerend goed Zoeken

Privacyverklaring Horbach Taxaties en Makelaardij Afdrukken

Dit is de privacyverklaring van Horbach Taxaties en Makelaardij (hierna "Horbach")

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, bezoekers van onze website en alle overige relaties van Horbach.

*Het algemene privacybeleid van Horbach:

- Horbach respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website, van haar   (potentiële) klanten en relaties.

- Horbach gaat zorgvuldig met Uw persoonsgegevens om.

- Horbach deelt Uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting.

 

*Wanneer verzamelen we Uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

Horbach verwerkt Uw persoonsgegevens omdat U:

-Uw gegevens invult of achterlaat via e-mail, website of per telefoon,

-De website van Horbach bezoekt

-gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten,

-een zakelijke relatie met Horbach hebt.

De meeste gegevens die we van U verzamelen levert U zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat U niet steeds opnieuw Uw gegevens hoeft aan te leveren.

 

*Voor welke doelen verzamelen we Uw persoonsgegevens?

- Wet- en regelgeving. We verwerken Uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

- Uitvoeren contract. Als U (potentiële) klant bent van Horbach dan verwerken we Uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

- Communicatie. We gebruiken Uw contactgegevens om contact met U op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

 

*Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van Uw persoonsgegevens?

We verwerken Uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met U, omdat wij een wettelijke verplichting hebben of omdat U daar toestemming toe verleend hebt.

*Hoe lang bewaren we Uw persoonsgegevens?

Klantgegevens worden bewaard zolang U klant bent van Horbach. Als U de klantrelatie beëindigt, bewaart Horbach Uw gegevens zolang als de wettelijke verplichting bestaat. Bijvoorbeeld voor facturen.

*Delen we Uw gegevens?

Horbach verkoopt Uw persoonsgegevens niet aan derden. Horbach deelt Uw gegevens alleen met partijen in het kader van uitvoeren van de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het doorsturen van de gegevens naar de notaris. Verder alleen aan partijen waartoe we wettelijk verplicht zijn.